41358

Největší služba,
kterou mohu svému Pánu Nejvyššímu poskytnout,
je nabídnout Mu
své bezesné srdce vděčnosti.