41593

Každá modlitba
může okamžitě přijmout
odpověď seshora
pod podmínkou, že modlitba
ztělesňuje
upřímnost, ochotu, dychtivost
a intenzitu.