41594

Můj Pane,
z Tvé nekonečné Štědrosti
jsi mě přijal za sluhu.
Má jediná modlitba je nyní tato:
Udělej to nastálo!