48

Zcela jsem stáhl svou oddanost
mé pochybující mysli.
Všechna má oddanost nyní odešla
k mému aspirujícímu srdci.