49

Dokonce i když zpíváš dušeplné písně
imaginárním posluchačům,
tvá duše se na tebe stává
mimořádně pyšná.