5014

V životě, který neaspiruje,
mají ambice tu nejvyšší důležitost.