5015

V srdci, které aspiruje,
neznamenají ambice nic jiného,
než sebezničení.