5016

Ve skutečnosti neděláme kompromisy.
Jen chytře předstíráme,
že je děláme.