571

Není bouřlivého dne
v lidském životě,
který by nemohl být proměněn
v nejjasnější svítání.