616

Kéž je můj každodenní život
burácejícím vodopádem
tvořivosti.