633

Bůh má ve zvyku se opakovat,
tak aby Jeho Filozofie
nezůstala pro nikoho neznámá.