658

Ten, kdo se zdráhá
lámat kameny,
se nikdy nebude moci stát
průkopníkem cesty.