5723

Když se modlíme a meditujeme,
s každým dechem
cítíme nový život
a slyšíme nové poselství.