5757

Můžeš stát vysoko
nad příkazy morálky.
Ale nikdy nesmíš stát
nad příkazy duchovnosti,
protože duchovnost
má neoddělitelnou jednotu
s Boží Vůlí.