60

Tvá mysl zaslepená napodobováním
ti může přinést
životní tragédie.