66

Všichni hledající jsou přijati
Bohem radostně;
dokonce i ti,
kteří přicházejí na poslední chvíli.