91

Když se zapojíš do duchovního života,
musíš se vědomě posílit
proti ničivým úderům nevědomosti.