93

Bůh po nás chce,
abychom vzlétli vzhůru
na naši oblohu srdce
a přeměnili naše zemí spoutané životy.