Jeden bratr v Ašrámu vystřídal druhého

Když se můj nejstarší bratr vrátil na pár měsíců do Chittagongu, jiný bratr odejel místo něj do Ašrámu. Stalo se tak, protože bratr Hriday slíbil mamince, že pokud ona nebo tatínek zemře, vrátí se na několik měsíců domů. Když náš tatínek odešel, Hriday se na osm nebo deset měsíců s dovolením Božské Matky vrátil domů. Dali mu své svolení, a bratr jim dal svůj slib.

Moje maminka byla velmi nemocná, když Hriday dojel domů. Celá rodina věděla, že bude brzo následovat tatínka na onen svět. Chitta však přesto chtěl odjet do Sri Aurobindova Ašrámu. Maminka řekla: „Umírám. Je to otázka několika měsíců. Nebudeš se cítit smutně, když umřu v tvé nepřítomnosti?“ Chitta okamžitě odpověděl: „Máš pravdu, nikam nepojedu.“ Maminka se ještě zeptala: „Koupil sis už jízdenku?“ A on na to: „Už dávno jsem si ji koupil, ale nepojedu. Nechci, abys zemřela a já byl někde jinde.“ Maminka byla velmi šťastná, že Chitta odložil svůj odjezd, ale zároveň věděla, že až odejde, všechny její děti odejdou do Ašrámu. Chitta už dávno zapomněl na datum, kdy měl původně odejet a už se o tom nikdy nezmínil. Maminka ale nezapomněla. A právě v ten den řekla Chittovi: „Vyslyš prosím moji žádost.“ Chitta: „Jaká je tvá žádost?“ Maminka: „Původně jsi chtěl dnes odjet do Ašrámu. Chtěla jsem, abys zůstal. Jsem tvoje matka, ale vím, že Božská Matka se o vás o všechny postará.

Bratr na to: „Ale já jsem už prodal jízdenku“. Maminka opáčila: „Musíš si koupit novou.“

To bylo přání jejího srdce. Řekla: „Nyní je tady tvůj nejstarší bratr a pro tebe nastal čas odjet, abys mohl být u Božské Matky.“ Maminka nutila mého bratra, aby jel do Ašrámu. Odejel ještě týž den a maminka skonala za několik měsíců poté.