Maminka se připravuje na odchod

Když je někdo velmi duchovní, pak v čase, kdy přichází smrt, řekne svým příbuzným a blízkým: „Modlete se k Bohu, aby si mne vzal. Moje hra zde na zemi již skončila. Čtěte mi duchovní knihy — Písmo, Mahábháratu, Bhagavadgítu. Nechť slyším samé božské věci, duchovní věci, které mi pomohou na mé další cestě.“

Když umírala moje maminka, četli jí v posledních dnech členové naší rodiny neustále Gítu. Maminčin postoj byl takovýto: „Nyní odcházím k Věčnému Otci. Nechť se tedy připravím.“