Sen mých příbuzných

Když moje maminka opustila tělo, jeden z blízkých příbuzných mi vyprávěl o svém snu, ve kterém můj tatínek přijel ze světa duší ve zlatém kočáře, aby odvezl maminku do Nebe.

Poté, co zemřel tatínek, tak zase jeden z mých strýců, jenž žije ve vzdáleném městě, viděl ve snu jiného strýce a pár dalších lidí, kteří přijeli z onoho světa pro tatínka ve zlaté lodi.

Jestliže si naši drazí a přátelé pro nás udržují sladké cítění i ve světě duší, pak v čase odchodu přijdou, aby nás přijali a pomohli nám těšit se z života blaženosti v Nebi.

Pro nábožensky založeného či duchovního člověka téměř vždy přijdou příbuzní.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Proudícím slzám srdce mé matky a překypujícím úsměvům duše mé matky.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2000.

Toto je 975th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Proudícím slzám srdce mé matky a překypujícím úsměvům duše mé matky, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »