32 PRAVÝ žák...

PRAVÝ žák
hoduje
v hodině zvolené Mistrem.