33 PRAVÝ žák...

PRAVÝ žák
je krásou a vůní
Mistrova
slibu projevení Boha.