40 PRAVÝ žák...

PRAVÝ žák
říká svému Mistrovi:
”Mistře, tak jako je tvé posilování mocné,
tak je i tvé kárání milosrdné.”