41 PRAVÝ žák říká svému Mistrovi: ...

PRAVÝ žák říká svému Mistrovi:
”Mistře, ve tvém soucitném oku jsem úplný.”
Mistr říká svému pravému žákovi:
”Mé dítě, ve tvém spokojeném srdci jsem úplný.”