42 PRAVÝ žák žadoní na svém Mistrovi...

PRAVÝ žák žadoní na svém Mistrovi,
aby ho svázal a oslepil,
tak aby mohl pln modlitby a hrdě
kráčet se svým Mistrem po cestě, po celé cestě.