43 Každý den PRAVÝ žák...

Každý den PRAVÝ žák
se slzami prosí svého Mistra:
”Mistře, požehnej mě novým životem
prachem tvých nohou odpuštění.”