44 PRAVÝ žák říká svému Mistrovi: ...

PRAVÝ žák říká svému Mistrovi:
”Mistře, láme to mé srdce,
že musíš čekat
tak dlouhou dobu
na mou realizaci Boha.”

Mistr říká svému PRAVÉMU žákovi:
”Mé dítě, nebuď blázen!
Cíl už k tobě přišel
v podobě tvého Mistra.”