Když se snažím zbavit ega, zdá se, že jsem jím více spoután.

Sri Chinmoy: Jsem si jistý, že stále na své ego myslíš. Když se koncentruješ na omezené vědomí, budeš více spoután ve svém vnějším životě. Pokud se opravdu chceš zbavit svého ega, potom vždy mysli na svou duši. Postupuj pozitivním způsobem. Pokus se mít neoddělitelnou jednotu s Rozlehlostí. S dokořán otevřenýma očima se pokus cítit svou vlastní totožnost s rozlehlou oblohou, nekonečnou oblohou. Na základě svého ztotožnění budeš spoután nebo osvobozen. Rozlehlost tě osvobodí, zatímco ubohé ego tě nemilosrdně spoutá.