Posílí společnost s osobou s velmi silným egem naše vlastní ego?

Sri Chinmoy: Ano, posílí. Když jste s někým, kdo má silné ego, budete tím vědomě nebo nevědomě ovlivněni. Jak? Jeho neosvícenou, zatemňující, arogantní a agresivní silou. Jeho ego se vás bude neustále snažit učinit svým otrokem. Ale zatímco se vás bude snažit udělat svým otrokem, z hloubky uvnitř vás vystoupí do popředí vaše vlastní ego, aby mu odolalo. Zatímco on používá své ego, zasévá semínko ego do vás a toto semínko klíčí a roste. Postupně se stane drobnou rostlinkou. Osoba se silným egem je již v říši ega obrovský banyánový strom a vy jste běžná malá rostlinka. Ale vy z ní budete moci růst. Po několika měsících nebo rocích se pokusíte užívat své vlastní ego tím, že si budete dělat otroka z někoho jiného. On naplňuje své ego tím, že je uplatňuje na vás, a vy se pokusíte naplnit vaše ego tak, že je budete uplatňovat na někom jiném, protože to je to, co jste se od něj naučili. Ale když někdo užívá své ego, nemůže nikdy být šťastný a spokojený. Navenek může vám nebo sobě vnucovat pocit, že je šťastný, ale vnitřně se nikdy necítí šťastný. Používáním ega nemůže být nikdo ve vnitřním životě šťastný. Také to poznáte, pokud dovolíte svému egu vyjít do popředí.

Když přijmete duchovní život, vaše vlastní vnitřní světlo by vás mělo oddělit od touhy po falešné moudrosti, kterou tato osoba má. Vy víte, že to, co ta osoba dělá, je špatné, ale zároveň budete chtít dělat to samé, jestliže se s ní stýkáte příliš často. Když budete mít příležitost, pokusíte se také vnutit ostatním svou nadřazenost. Pokud následujete duchovní cestu, pak jakmile jednou poznáte, že to, co dělá, je špatné, musíte říci: „Vím, že dělá něco špatného. Nebudu dělat stejnou špatnou věc. Vím, že nebudu spokojen tím, že budu dělat to, co dělá on, a proto půjdu jinou cestou.“ Tou jinou cestou je cesta jednoty.

Odkud tato jednota pochází? Z aspirace. Aspirace je vnitřní pláč, který stoupá vysoko, výš, nejvýš. Co se děje, když vědomě neaspirujeme, abychom šli vysoko, výš, nejvýš? Zákon gravitace nás automaticky táhne dolů. Vidíme, že ti, kdo neaspirují, zůstávají stále na stejné úrovni. Každý den jsou polapeni nekončícími touhami. Jsou vydáni touhám na milost. Pokud ale aspirujete, je to přesně naopak. Dnes máte slabý pocit aspirace, slabý pocit dobré kvality uvnitř sebe. Zítra při vaší meditaci tato dobrá kvalita zesílí. Pozítří se stane velmi rozlehlou. Následující den se stane nekonečnou. Když začnete s jednou touhou, další den budete mít touhu silnější a následující den touhu nejsilnější. Každý den vás touha spoutává, chytá a rdousí. Ale když začínáte s aspirací, každý den vás aspirace uvolňuje, osvobozuje a činí vás nesmrtelným.

Ego může být překonáno jedině pomocí vědomé aspirace. A tato aspirace přichází, pouze když máte cestu, Mistra a duchovní společenství. Potřebujete mít okolo sebe duchovní lidi, aby vás neustále inspirovali. Neduchovní lidé zničí vaši aspiraci, pokud jste s nimi příliš často. Musíte následovat cestu, abyste putovali stále směrem k cíli. Cesta bez cíle je nemožná. Cesta vás vždy dovede na nějaké místo, přestože toto místo nemusí být vaším cílem. Můžete jít jakoukoliv cestou, ale pokud chcete dojít na určité místo, musíte jít správnou cestou. Pokud nepůjdete správnou cestou, nedosáhnete svého cíle. Jakákoliv cesta, kterou si vyberete, vás někam dovede. Každá cesta má vždy konec, ale tento konec nemusí být vaším cílem. Proto je nezbytná určitá cesta: cesta, která vás dovede k vašemu cíli, jímž je realizace Boha.

Pokud usilujete o to Nejvyšší, musíte věnovat pozornost překročení ega. Jinak bude-li si někdo cvičit své ego na vás, vy je budete používat na někoho jiného, a ten bude dělat to samé na někom dalším. Je to nakažlivá nemoc. Někdo musí být vyléčen. Dva nemocní, kteří jsou spolu, nemohou vyléčit jeden druhého. Bez ohledu na to, kolik nemocných je dohromady, nemohou se navzájem vyléčit. Naopak, jeden může nakazit nemocí druhého, jelikož oba jsou již slabí a pak je velmi pravděpodobné, že oba zemřou. Musí zde být někdo silný, aby vyléčil ty slabé. Pokud se v duchovním životě stýkáte se slabými lidmi, oslabujete sami sebe. Pouze pokud jste mezi duchovními lidmi, posilujete se tím. Potom vaše vlastní síla vnitřního světla bude schopna stát proti někomu se silným egem. Jakmile jste jednou schopni přemoci sílu jeho ega pomocí svého vnitřního světla, potom se stane jeho síla zbožštěnou silou a on bude bojovat na vaší straně proti nevědomosti.