Jak můžeme ego překonat?

Sri Chinmoy: Ego můžeme překonat a mít úplnou pokoru, když neustále cítíme, že nejsme nezbytní, že pouze Bůh je nezbytný. Bůh neustále stojí před aspirujícím jedincem jako zlatá příležitost. Musíme cítit, že tato příležitost je tím jediným, co potřebujeme. Pokud máme pocit, že nás Bůh potřebuje pro určitý účel, který můžeme naplnit pouze my, potom jsme úplně ztraceni. Musíme cítit, že samotná naše duchovní aspirace je tím největším požehnáním, které můžeme získat od Boha. Na zemi jsou miliardy lidí, kteří se nestarají o duchovní život, kteří duchovně stále tvrdě spí. Jak to, že jeden určitý jedinec si je vědomý duchovního života, zatímco ostatní stále spí? Ve chvíli, kdy jsme si vědomi duchovního života, musíme cítit, že jsme od Boha obdrželi to největší požehnání.