Je pokora v duchovním životě skutečně velmi důležitá?

Sri Chinmoy: Pokud nemáme pokoru, potom ať následujeme jakoukoliv cestu, veškeré úsilí bude zbytečné. Někteří aspiranti, zvláště ti noví, nemají vůbec žádnou pokoru. Avšak ti, kteří přicházejí meditovat s arogancí a kteří cítí, že znají vše, by udělali lépe, kdyby zůstali doma. Nezáleží na tom, co máme ve vnějším životě — zda materiální bohatství, brilantní mysl nebo fyzickou sílu — všechny tyto poklady jsou ničím, absolutně ničím, v porovnání s vnitřním duchovním bohatstvím.

Získáme-li byť jen špetku vnitřního míru nebo blaženosti, budeme cítit, že život na zemi je naplňující. Cokoliv jiného máme nebo jsme, je v Božím Oku absolutně bezcenné. Pouze když se brilantní mysl, materiální bohatství a fyzická síla vloží do služby Božskému, stávají se smysluplnými. Božské světlo jim dává nový život. Bez duchovního bohatství je vnější bohatství úplně zbytečné.

Takže buďme v našem duchovním životě velmi pokorní a přikládejme nejvyšší důležitost duchovním pokladům: čistotě, lásce, oddanosti a odevzdání. Jen tehdy, pokud je máme, mohou být naše vnější bohatství a síla využity božským způsobem.