Červenec

1. července

Dnes
jasně vidím,
že se naprosto mýlím
ve svém názoru, že skutečný mír
přebývá na nedosažitelném místě.
Mír přebývá právě zde,
uvnitř stoupajících nářků mého srdce.
Sri Chinmoy, Dnes, (knižně nevydáno), 2007