2. září

Dnes
mi Bůh říká,
že je na mne nesmírně hrdý,
neboť jsem nikdy neměl a nikdy mít nebudu,
nemoc shovívavosti k pochybnosti o sobě samém.
Sri Chinmoy, Dnes, (knižně nevydáno), 2007