3. září

Dnes
budu bez selhání udržovat
past sebechvály
v dostatečné vzdálenosti.
Sri Chinmoy, Dnes, (knižně nevydáno), 2007