4. září

Dnes
budu hluboko kopat
v zahradě svého srdce
a zasívat semínka aspirace,
abych vypěstoval rostliny realizace.
Sri Chinmoy, Dnes, (knižně nevydáno), 2007