9. listopadu

Dnes
jsem řekl svému srdci:
„Ó mé srdce,
došlo jsi již tak daleko.
Nevzdávej se.
Jsi předurčeno dosáhnout
nejvyššího Cíle.“
Sri Chinmoy, Dnes, (knižně nevydáno), 2007