10. listopadu

Dnes
jsem objevil,
že v každém životě
je nádherná báseň
a v každém srdci
je vůně květiny.
Sri Chinmoy, Dnes, (knižně nevydáno), 2007