11. listopadu

Dnes
utiším pýchu
dvou mocných věcí:
své mysli pokušení
a svého vitálna frustrace.
Sri Chinmoy, Dnes, (knižně nevydáno), 2007