29. prosince

Dnes
jsem řekl Bohu:
„Můj Pane, co pro Tebe mohu udělat?“
Řekl mi:
„Mé dítě, jestliže naplníš Kapsu Mého Srdce
úsměvy svého srdce,
zítra ti dám nekonečně víc
a nebudu od tebe chtít nic
na oplátku.“

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Dnes.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2007.

Toto je 1110th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Dnes, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »