30. prosince

Dnes
jsem dal Bohu své jediné vlastnictví:
slzu.
Bůh řekl: „Mé dítě,
zde je tvá nejsnazší vstupenka
do Mého vlastního nejvyššího Nebe.“
Sri Chinmoy, Dnes, (knižně nevydáno), 2007