31. prosince

Dnes
jsem řekl Bohu:
„Můj Pane Milovaný Nejvyšší,
nyní jsem unaven,
teď zakončím maratónskou píseň svého srdce.“
Bůh mi řekl:
„Mé dítě,
jelikož nejsem nikdy unaven,
pokračuji v Tanci svého Života Nekonečnosti.“

Sri Chinmoy, Dnes, (knižně nevydáno), 2007

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Dnes.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2007.

Toto je 1110th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Dnes, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »