8. února

Dnes
chce má mysl
konečně začít
svou dlouho odkládanou pouť k Bohu.
Sri Chinmoy, Dnes, (knižně nevydáno), 2007