9. února

Dnes
mi Bůh říká,
že ochota mé mysli
a dychtivost mého srdce
Jej potěšit
nebudou mít žádné omezení rychlosti.
Sri Chinmoy, Dnes, (knižně nevydáno), 2007