10. února

Dnes
mi můj Pán Nejvyšší
říká nanejvýš soucitně,
že může být
pro mé srdce aspirace
a život zasvěcení užitečnější,
pokud Mu dokážu věnovat
trochu více své vnímavosti.
Sri Chinmoy, Dnes, (knižně nevydáno), 2007