27. února

Dnes
přestanu plout s lodí svého života
mezi břehem své bezcennosti
a břehem své nicotnosti.
Sri Chinmoy, Dnes, (knižně nevydáno), 2007