26. února

Dnes
jsem k nesmírné blaženosti svého srdce
ztratil veškerý hlad
po vlastnění světa.
Sri Chinmoy, Dnes, (knižně nevydáno), 2007