13. března

Dnes
Bůh ze svého nekonečného Soucitu
začal znovu číst
mou knihu se sliby projevení Boha.
Sri Chinmoy, Dnes, (knižně nevydáno), 2007