14. března

Dnes
svým pevným odhodláním
udržím mysl
pod dokonalou kontrolou
a nedovolím jí,
aby se nekonečně potulovala
tady, tam a všude okolo.
Sri Chinmoy, Dnes, (knižně nevydáno), 2007