15. března

Dnes
jsem přinutil svou netrpělivou mysl,
aby konečně odešla.
Sri Chinmoy, Dnes, (knižně nevydáno), 2007